Μας Χρειάζεστε;

Επικοινωνία210 8119000

Εταιρικά

14.09.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2/12.08.2016

1. H υπ΄ αρ. 764/13.07.2016 απόφαση του ΔΣ της International Life ΑΕΓΑ αναφέρει μεταξύ άλλων και την απόφασή του για την αναστολή νέων εργασιών στην Εταιρία από 15/07/2016 και την προώθηση των αντίστοιχων Αιτήσεων σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω της Μεσιτικής Εταιρίας του Ομίλου International Life «Premium Brokers».
Την 15/07/2016 ανακοινώθηκε η συμφωνία της «Premium Brokers» με την ασφαλιστική εταιρία «Interamerican ΑΕ» για τη μεταβίβαση σ΄ αυτήν από 01/08/2016 όλου του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της International Life ΑΕΓΑ, αρχίζοντας από την αμέσως επόμενη ημερομηνία ανανέωσης (επετείου έναρξης ισχύος) καθενός συμβολαίου, η οποία ακολουθεί μετά την 31/07/2016. Η διαδικασία αυτή πρακτικά θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017, μια και τότε θα μεταβιβαστούν στην Interamerican AE όσα από τα συμβόλαια έχουν έναρξη ισχύος τον Ιούλιο του 2016 και ταυτόχρονα ετήσιο τρόπο πληρωμής ασφαλίστρων.
2. Στις 27/07/2016 εκδόθηκε από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) η υπ΄ αρ. 193/1/27.07.2016 απόφαση, μέσω της οποίας μου έχει ανατεθεί μεταξύ άλλων και η διερεύνηση της δυνατότητας μεταβίβασης όλου ή μέρους των συμβολαίων της International Life ΑΕΓΑ σε άλλη ασφαλιστική εταιρία μέχρι την 31/10/2016 και τα οποία ανήκουν σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, πλην εκείνων που ανήκουν στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οχημάτων.
Στην ίδια απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής : α. Απαγορεύεται η ανάληψη νέων εργασιών καθώς και η τροποποίηση υφισταμένων συμβολαίων όλων των κλάδων ασφάλισης β. Αναστέλλονται μέχρι και την 31/10/2016 οι πληρωμές από την Ασφαλιστική Εταιρία των απαιτήσεων για επιστροφή μη δεδουλευμένου τμήματος ήδη καταβληθέντων ασφαλίστρων συμβολαίων όλων των ασφαλιστικών κλάδων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταγγελίας/ακύρωσης του αντίστοιχου συμβολαίου
3. Όσοι Συμβαλλόμενοι – Λήπτες της Ασφάλισης δεν επιθυμούν να αναμείνουν την υλοποίηση ενός εκ των παραπάνω αναφερόμενων ενεργειών, θα πρέπει να επιδιώξουν την άμεση ασφάλισή τους ή την ασφάλιση του περιουσιακού τους στοιχείου (π.χ. αυτοκινήτου, κατοικίας κλπ) στην Interamerican μέσω της Μεσιτικής "Premium Brokers" ή σε άλλη ασφαλιστική εταιρία και αφού το επιτύχουν να ζητήσουν γραπτά από την International Life ΑΕΓΑ την ακύρωση του
2/2
International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής, Έδρα: Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 151 23, Μαρούσι
Τηλ: 210 81 19 000, Fax: 210 81 19 109, e-mail: inlife@inlife.gr, site: www.inlife.gr
Α.Φ.Μ.: 094 32 77 88, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, ΑΡΜΑΕ: 25125/05/Β/91/25
υπάρχοντος συμβολαίου τους και την επιστροφή του μη δεδουλευμένου μέρους των ασφαλίστρων του.
Παρακαλούνται οι Συμβαλλόμενοι – Λήπτες της Ασφάλισης να λάβουν επιπλέον υπόψη ότι η International Life ΑΕΓΑ δεν μπορεί να επιστρέψει μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα πριν από την 1η Νοεμβρίου 2016, λόγω των όσων αναφέρονται παραπάνω (σχετική απόφαση ΕΠΑΘ της ΤτΕ). Η ημερομηνία επιστροφής τους θα εξαρτάται επίσης και από την προτεραιότητα καθενός ανάλογου αιτήματος που θα φθάνει στα Κεντρικά της Γραφεία.

Γιάννης Δ. Περιστέρης 
Ασφαλιστικός Διαχειριστής

back to post
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε την πολιτική cookies. Διαβάστε περισσότερα