Μας Χρειάζεστε;

Επικοινωνία210 8119000

Όροι Χρήσης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του Δικτυακού τόπου της INTERNATIONAL LIFE υπόκειται στους όρους της παρούσας ανάρτησης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Η INTERNATIONAL LIFE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η INTERNATIONAL LIFE (Λεωφ. Κηφισίας 7 και Νεαπόλεως 2, 151 23 Μαρούσι, τηλ: 210 8119000) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του Δικτυακού της τόπου, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή / και  κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση αναζήτησης εργασίας στην INTERNATIONAL LIFE. 
Η INTERNATIONAL LIFE είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες με σκοπό την εκτέλεση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου της INTERNATIONAL LIFE που παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία παρέχουν την συγκατάθεσή τους στην INTERNATIONAL LIFE να χρησιμοποιηθούν αυτά από την INTERNATIONAL LIFE, από τους συνεργαζόμενους με αυτή ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και με τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με αυτή Εταιρίες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Η INTERNATIONAL LIFE δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 
Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.2472/1997, σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.  Για τον λόγο αυτό μπορεί να επικοινωνήσει με την INTERNATIONAL LIFE  εγγράφως στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 7 και Νεαπόλεως 2, 151 23 Μαρούσι, e-mail: inlife@inlife.gr.
Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων. Η INTERNATIONAL LIFE δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτοι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

Cookies
Η INTERNATIONAL LIFE μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη (ή στην κινητή του συσκευή) και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε και εδώ: http://aboutcookies.org/ Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Δικτυακού τόπου της INTERNATIONAL LIFE, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της INTERNATIONAL LIFE συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της INTERNATIONAL LIFE. 
Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η INTERNATIONAL LIFE χρησιμοποιεί τα παρακάτω:
Cookies τεχνικά απαραίτητα  (Technical cookies)
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι απόλυτα αναγκαία για να λειτουργήσει σωστά το www.inlife.com.gr. Χρησιμοποιούνται  για να θυμούνται τις καταχωρήσεις σας σε μια φόρμα ή να σας παρέχουν πρόσβαση σε κλειστές ομάδες χρηστών. Η απενεργοποίηση των τεχνικά απαραίτητων cookies δεν είναι δυνατή.
Cookies Επιδόσεων (Google analytics)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας (User preference cookies)
Τα cookies αυτής της κατηγορίας, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πρόσβασή σας στο www.inlife.com.gr . Χρησιμοποιούνται για να σας δείξουν τη σωστή αρχική σελίδα της International Life και τη γλώσσα της χώρας σας και να λειτουργούν οι ίδιες ρυθμίσεις όταν επισκεφθείτε το  www.inlife.com.gr  την επόμενη φορά. 

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/Privacy/Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
Ακόμα και αν ο χρήστης απορρίπτει τα cookies, μπορεί να κάνει χρήση της ιστοσελίδας, ενδέχεται όμως να περιοριστεί στην χρήση ορισμένων μόνο λειτουργιών.

Όροι χρήσης
Προοίμιο
Η χρήση / επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε διεξοδικά τους όρους χρήσης. Με την προσπέλαση ή χρήση της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης κατά καιρούς, με την δημοσίευση αυτών σε αυτήν την τοποθεσία. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της INTERNATIONAL LIFE, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού της τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οθονών, video, ήχων, πληροφοριών και όποιο άλλο υλικό διατηρείται στον ιστότοπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της INTERNATIONAL LIFE (εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων-πνευματικά δικαιώματα τρίτων) η οποία επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα της που απορρέουν από αυτά και τα οποία προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η INTERNATIONAL LIFE διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται. 
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της INTERNATIONAL LIFE διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της INTERNATIONAL LIFE. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα/υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών κ.ά. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος  του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το inlife@inlife.gr.
Περιορισμός ευθύνης-Δήλωση αποποίησης
Η INTERNATIONAL LIFE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και γενικά το σύνολο του υλικού που περιέχεται στο δικτυακό της τόπο να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, χωρίς όμως να εγγυάται την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Η INTERNATIONAL LIFE δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η INTERNATIONAL LIFE, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η INTERNATIONAL LIFE δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η INTERNATIONAL LIFE δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η INTERNATIONAL LIFE.
Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του απορρήτου του εν λόγω κωδικού και φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο ζημίας σε περίπτωση διαρροής του κωδικού του σε άλλο πρόσωπο. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό τη φόρτωση του συστήματος των Εταιριών και την πτώση αυτού, την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης άλλων χρηστών και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη, αντισυμβατική και/ή αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή της INTERNATIONAL LIFE. Οι επισκέπτες/χρήστες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η INTERNATIONAL LIFE, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους.
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Ο δικτυακός τόπος της INTERNATIONAL LIFE ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους μπορεί να παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την INTERNATIONAL LIFE, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια όσων περιέχονται σε αυτούς. Αν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του ευθύνη.
Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, για δε την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 
Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
Η INTERNATIONAL LIFE είναι δυνατόν να τροποποιεί τους παρόντες όρους προβαίνοντας σε αναθεωρημένη έκδοση αυτών, με γνωστοποίηση της αλλαγής μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι εκάστοτε νέοι όροι γίνονται αποδεκτοί από τον χρήστη της υπηρεσίας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Προοίμιο.
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε την πολιτική cookies. Διαβάστε περισσότερα